Městská pohřební služba

Kde nás najdete

V kanceláři pohřební služby v sídle společnosti na Lesním hřbitově nebo na adrese Dlouhá v centru Zlína.

Služba pro odvoz zesnulých na telefonu 604 220 303

Autobusové spojení: MHD linka č. 32, zastávka Lesní hřbitov – klikni na Jízdní řád

Kancelář pohřební služby v sídle společnosti na Lesním hřbitově

Tel.: 604 220 303
E-mail: pohrby@pohrebnictvizlin.cz

Kancelář pohřební služby na ulici Dlouhá

Tel.: 778 400 337
E-mail: krematorzlindlouha@volny.cz

Naše pohřební služba zajišťuje komplexní služby spojené s pohřbením.

Jak postupovat při úmrtí v bytě

V případě úmrtí voláte lékaře, který provede ohledání zesnulého a vystaví „List o prohlídce zesnulého“. Tento slouží jako průvodní doklad, na základě kterého může být vypraven pohřeb. Pozůstalí předají tento doklad spolu s rodným listem, oddacím listem, občanským průkazem a kartičkou pojišťovny zesnulého pohřební službě, která je odevzdá matrice v místě úmrtí a ta na jejich základě vystaví úmrtní list, který obdrží objednatel pohřbu.

  • nejdříve zavolejte lékaře – tel.: 155
  • přivolaný lékař vystaví „List o prohlídce zesnulého

Odvoz zesnulého zajistí naše pohřební služba

V případě Vašeho požadavku přijedeme sjednat pohřeb do domu.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců

Zavolat na pohřební službu nebo se přímo dostavit do kanceláře.

K vyřízení pohřbu budete potřebovat:

  • občanský průkaz objednatele pohřbu
  • občanský průkaz zesnulé osoby
  • rodný list zesnulé osoby
  • oddací list zesnulé osoby
  • rodné číslo pozůstalého – manžela/manželky
  • oblečení pro zesnulou osobu
Menu